ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO DREW-BIK

Projekty UE

Firma Usługi Stolarskie DREW-BIK Janusz Bik otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników badań B+R i uruchomienie produkcji nowych wyrobów”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,
Działanie: 1.4 Wsparcie MSP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MSP. Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0043/20.

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie konkurencyjnosci firmy Drew-Bik na rynku poprzez wdrożenie na rynek nowego produktu w postaci palet specjalnych wzmocnionych.

Wartość projektu: 5 008 676,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 850 466,50 PLN

USŁUGI STOLARSKIE
"DREW-BIK" Janusz Bik
Rożniaty 87
39-340 Padew Narodowa
NIP: 8671036294

Dane kontaktowe

+48 15 811 92 19

+48 604 105 319

biuro@drewbik.pl

Zamówienia, statusy

+48 602 730 251

+48 15 811 92 19

biuro@drewbik.pl

Rozliczenia, płatności

+48 604 316 623

marzena@drewbik.pl

Copyright © 2024 DREW-BIK. Wszelkie prawa zastrzeżone
Skip to content